Evaluatie van een preventieve ggz-interventie voor amv’s.

Minderjarige vluchtelingen (amv’s) die alleen naar Nederland zijn gekomen, kampen door de vaak traumatische ervaringen in het verleden met psychosociale gezondheidsklachten. Hierdoor kunnen zij soms niet goed meekomen op school en andere levensgebieden. Professionals hebben niet altijd voldoende handvatten of tijd om deze negatieve spiraal te (helpen) doorbreken.

In antwoord hierop heeft het Centrum voor Interculturele GGZ van GGnet een training ontwikkeld voor het verbeteren van het algeheel psychisch welbevinden van deze doelgroep. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde deze interventie.

Lees verder
Ga naar boven