Een evaluatie van de opbrengsten van de Kwaliteitsimpuls voor het politieonderwijs in Caribisch Nederland, in de periode 2016-2019.

De Kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland is een tijdelijke maatregel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De maatregel hield in dat voor het stimuleren van de professionalisering van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) voor de periode 2016-2019 een bijzondere bijdrage van €350.000 per jaar beschikbaar is gesteld. Inmiddels is de Kwaliteitsimpuls verlengd tot 2023. Het Kohnstamm Instituut heeft, in samenwerking met Oberon en de University of Curaçao een evaluatiestudie uitgevoerd. Doel van het onderzoek was om zowel de opbrengsten als eventuele verbeterpunten van de maatregel in beeld te brengen. Opdrachtgever van het onderzoek is het WODC.

Lees verder
Ga naar boven