Jaarlijks krijgen meer dan een miljoen mensen in Nederland te maken met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dat kan bijvoorbeeld gaan over ouderenmishandeling of mensenhandel en uitbuiting, maar ook over grensoverschrijdend gedrag bij sport-of hobbyclubs. Ook partnergeweld, kindermishandeling en seksueel geweld valt onder deze noemer.
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deed het Verwey-Jonker Instituut onderzoek naar laagdrempelige hulpverlening aan slachtoffers én plegers van dit geweld. Wat zijn hun ervaringen met de vindbaarheid en toegankelijkheid van laagdrempelige hulp en wat is hun waardering ervan? En hoe verhouden deze behoeften zich tot het aanbod van laagdrempelige hulp? Om deze vragen te beantwoorden, hebben wij gesproken met zestig slachtoffers. Ook spraken we met plegers én met de hulpverleners die slachtoffers en plegers ondersteunen.

Lees verder
Ga naar boven