Wij onderzochten in opdracht van de gemeente Amsterdam wat scholen momenteel al met het onderwerp 'slavernijverleden' doen en wat zij daar eventueel nog bij nodig hebben. Voor het onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van een deskresearch, interviews met verschillende stakeholders en een brede survey onder alle Amsterdamse scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Lees verder
Ga naar boven