Onderzoek naar de effecten en randvoorwaarden bij peerpreventie van schulden.

Het peer-to-peer lesprogramma MoneyWays zet zich in om armoede en financiële problemen onder jongeren bespreekbaar te maken.

De interventie bestaat uit drie opeenvolgende lessen en richt zich op jongeren op middelbare en mbo-scholen. De lessen worden verzorgd door ‘peers’, ook wel ervaringsdeskundigen, die qua leeftijd en ervaring aansluiten op de leefwereld van de jongeren.

Het Verwey-Jonker Instituut deed samen met het Nibud onderzoek naar de effecten en de ervaringen van deze peer-to-peer benadering.

Lees verder
Ga naar boven