In de rapporten voor het primair en voorgezet onderwijs bespreken we de onderwerpen: ICT-bekwaamheid en digitale geletterdheid, digitale leermiddelen, informatiebeveiliging privacy en informatiemanagement en innovatie en ethiek. Centrale vraag van onderzoek is:

“Wat is de huidige stand van zaken rond ICT-thema’s en wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor het funderend onderwijs?”

Lees verder
Ga naar boven