Succes en stagnatie bij arbeidstoeleiding van statushouders. Dit is de vierde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ uitgevoerd door Kennisplatform Integratie & Samenleving in samenwerking met Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Het laat de stand van zaken zien rond de arbeidstoeleiding van statushouders in 2018.

Lees verder
Ga naar boven