Peuters die volgens gemeenten peuters risico lopen op onderwijsachterstanden, hebben vanaf 1 augustus 2020 recht op 960 uur voorschoolse educatie (VE). Vanaf 1 januari 2022 ondersteunen pedagogisch beleidsmedewerkers in de ve de kwaliteit van het aanbod aan doelgroeppeuters.

Een consortium van Sardes, Oberon en Cebeon voert in opdracht van OCW een meerjarig onderzoek (2019-2023) uit om na te gaan hoe gemeenten de nieuwe eisen voor voorschoolse educatie (ve) invoeren en hoe zij de onderwijsachterstandsmiddelen besteden.

In december 2021 verschenen de rapporten over de tweede meting. 

Lees verder
Ga naar boven