Vanaf 1 augustus 2020 moeten gemeenten een aanbod van (minimaal) 960 uur voorschoolse educatie (ve) hebben voor doelgroeppeuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Ook is per 1 januari 2022 de urennorm van kracht voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in de ve.

Hoe is de invoering van deze nieuwe maatregelen gegaan? En hoe wordt het goab-budget door gemeenten en gesubsidieerde ve-aanbieders besteed? Dat onderzochten Sardes, Oberon en Cebeon in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Lees verder
Ga naar boven