Schoolloopbanen van oud-leerlingen Taalcentrum RMC subregio Eem.

De gemeente Amersfoort en het Taalcentrum hebben KBA Nijmegen verzocht een onderzoek
uit te voeren waarin de loopbanen van de jongeren, na uitstroom bij het Taalcentrum, verder
gevolgd worden.

Lees verder
Ga naar boven