Het is van groot belang dat toekomstige leerkrachten zelfvertrouwen ontwikkelen om muziekactiviteiten uit te voeren voor en met hun leerlingen. Dat begint met goed muziekonderwijs op de pabo voor iedere student. De voormalige minister van OCW, Bussemaker, stelde daarom tussen 2017 en 2022 geld beschikbaar aan de pabo’s om daarmee de professionele ontwikkeling van startende leraren op het gebied van muziekonderwijs te bevorderen.

De onderzoeksbureaus Sardes en Oberon onderzochten, samen met Michel Hogenes van de Haagse Hogeschool, in opdracht van het FCP, in hoeverre de doelen van de regeling zijn bereikt. 

Lees verder
Ga naar boven