De financiering en organisatie van zorg en ondersteuning in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs verbeteren en vereenvoudigen: vanuit dat doel dook DSP samen met de collega’s van Oberon en in opdracht van de ministeries van OCW en VWS ruim twee jaar lang diep in de wereld van zorg in onderwijstijd. Op basis van landelijk representatief onderzoek op 50 (v)so-scholen, het volgen van pilots en ontwikkelingen in het land en beleidssimulatiesessies is input en onderbouwing opgehaald voor een langetermijnoplossing. Daarmee ligt alles op tafel om knelpunten die al veel langer spelen, voorgoed te tackelen. 

Lees verder
Ga naar boven