Onderzoek naar groepen nieuwkomers en nieuwkomersonderwijs

Recente ontwikkelingen in Oekraïne en Afghanistan maken het vraagstuk rondom nieuwkomers in het onderwijs urgent. SEO en Kohnstamm Instituut onderzochten in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) welke groepen leerlingen naar Nederland migreren, wat hun onderwijsbehoeften zijn en hoe het nieuwkomersonderwijs is georganiseerd. Het onderzoek bestond uit een literatuuronderzoek, interviews met experts, analyse van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), een enquête onder samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs en interviews met leraren, leerlingen en ouders op verschillende soorten (nieuwkomers)scholen en reguliere scholen waar nieuwkomers naar doorstromen.

Lees verder
Ga naar boven