Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van het WODC de eerste fase van het onderzoek uitgevoerd naar de actuele stand van zaken van de kennis op het gebied van terrorisme, extremisme en contraterrorisme. Met deze onderzoeken wordt beoogd een basis te leggen voor een intensievere samenwerking tussen de NCTV en de wetenschap.

Lees verder
Ga naar boven