Handvatten voor een preventieve aanpak

Er is grote behoefte bij gemeenten aan kennis over hoe extreemrechtse radicalisering online verloopt. En hoe preventieve acties uitgezet kunnen worden. Deze studie, die het Verwey-Jonker Instituut uitvoerde in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorziet in die behoefte en richt zich specifiek op beschermende factoren. Twee vragen staan centraal: Wat zijn beschermende factoren binnen extreemrechtse radicalisering in de online context? Op welke manier kunnen beleidsmakers op deze factoren inzetten bij het maken van beleid en het ontwikkelen van concrete maatregelen ter preventie van online extreemrechtse radicalisering?

Lees verder
Ga naar boven