De zorg even overnemen - Een landelijke verkenning naar de ontwikkeling in respijtzorg.

Iemand die zorgt voor een naaste zoals een kind, ouder of partner, is een mantelzorger. Naar verwachting neemt het beroep op mantelzorgers de aankomende decennia steeds verder toe. Dit komt mede door de toename van het aantal ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte, terwijl het aantal mensen dat hiervoor kan zorgen niet meegroeit. Naar verwachting is de vraag in 2040 zo groot, dat elke Nederlander voor een naaste moet zorgen. Het is daarom belangrijk om te kijken hoe we mantelzorgers zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Lees verder
Ga naar boven