Onderzocht is welke knelpunten bij toegankelijkheid van woningen en gebouwen in de praktijk vaak voorkomen en hoe deze knelpunten te verhelpen of te voorkomen zijn. Aangekondigd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het Actieplan Toegankelijkheid voor de Bouw, mocht RIOGO dit onderzoek uitvoeren.

Lees verder
Ga naar boven