De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wil aan de hand van domein overstijgende netwerksamenwerking sneller en betere hulp en bescherming aan kwetsbare inwoners bieden, onder andere op het gebied van huiselijk geweld. Het Verwey-Jonker Instituut voerde een actieonderzoek uit om zorg- en beschermingsarrangementen te ontwikkelen voor gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld.
In een beschermingsarrangement wordt bescherming en zorg geboden door interventies en activiteiten die passend zijn bij het soort geweld dat speelt en de onderliggende problematiek die mogelijk bijdraagt aan het ontstaan en voortduren van het geweld.

Lees verder
Ga naar boven