Hoe zit het met de woonsituatie en woonwensen van mensen met een beperking in Nederland? Het Verwey-Jonker Instituut zocht uit wat de behoeften zijn van de groep mensen tussen 15 en 67 jaar die zich in het dagelijks leven belemmerd voelen door een chronische ziekte, handicap of een beperking. Mensen die voor het overgrote deel zelfstandig kunnen en willen wonen. De Tweede Kamer vroeg in oktober 2018 om dit onderzoek dat feiten en cijfers bijeenbrengt (motie Bergkamp-Dik-Faber, 18 0ktober 2018), uit te laten voeren. 

Lees verder
Ga naar boven