Armoede, schulden en gezondheid zijn nauw met elkaar verweven. Mensen met geldzorgen kampen vaak met langdurige stress, een slecht ervaren gezondheid, een ongezonde leefstijl, chronische ziekte(n) en psychische klachten. Deze mensen komen daardoor vaker dan gemiddeld bij de huisarts op het spreekuur met klachten waar niet altijd een medische oorzaak aan ten grondslag ligt.
Vroegsignalering van schuldenproblematiek in de huisartsenpraktijk kan eraan bijdragen dat mensen sneller aan de slag gaan met de ziekmakende financiƫle problematiek, en dat schade voor de gezondheid en (extra) belasting van de gezondheidszorg worden voorkomen. Pharos en het Verwey-Jonker Instituut deden onderzoek naar wat de huisarts kan doen en wat dat oplevert.

Lees verder
Ga naar boven