Over jongeren en jongvolwassenen in de RMC-regio Utrecht.

De gemeente Utrecht heeft namens de gezamenlijke partijen in de SchoolWerkt-agenda opdracht verleend voor monitoring: de SchoolWerkt-monitor. In de SchoolWerkt-monitor staan de jongeren en jongvolwassenen die woonachtig zijn in de RMC-regio Utrecht en hun schoolloopbaan centraal. Hoe het met deze jongeren en jongvolwassenen gaat is de hoofdvraag van deze monitor: zitten ze op school, halen ze een diploma, krijgen ze ondersteuning, hebben ze werk?


De eerste meting van de SchoolWerkt-monitor is in januari 2018 verschenen. De schoolloopbaan van alle jongeren en jongvolwassenen in de regio is in deze meting kwantitatief in beeld gebracht (peildatum 1 oktober 2017). In juli 2019 verscheen de tweede meting van de SchoolWerkt-monitor (peildatum 1 oktober 2018). In deze meting werden, naast een update van de cijfers uit de eerste meting, zes verdiepende (deel)onderzoeken uitgevoerd. Vanaf 2020 is – voor het kwantitatieve deel – een vervolg gegeven aan de dataverzameling. De derde meting (peildatum 1 oktober 2019) en vierde meting (peildatum 1 oktober 2020) zijn een meer beknopte versie van de vorige metingen van de SchoolWerkt-monitor en hebben de vorm van een factsheet. Deze metingen zijn bedoeld om de continuering van de dataverzameling voort te zetten.

Lees verder
Ga naar boven