Een verkenning van wijkinitiatieven gericht op sociale verbinding. We onderzochten in hoeverre sociale verbinding in deze initiatieven tot stand komt tussen nieuwkomers (veelal statushouders) en andere wijkbewoners, en wat de voorwaarden hiervoor zijn. Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht in hoeverre deze initiatieven bijdragen aan sociale verbinding.

Lees verder
Ga naar boven