De arbeidsparticipatie van statushouders in Nederland is laag. Daarom zijn er extra inspanningen nodig op het gebied van de arbeidstoeleiding. In veel gemeenten zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om de (arbeids)participatie van statushouders te vergroten. We hebben twee initiatieven onderzocht voor het ZonMw programma Vakkundig aan het werk, namelijk NVA Werktrajecten in Amersfoort en Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk. In dit rapport doen we verslag van onze bevindingen.

Lees verder
Ga naar boven