Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is nagegaan in hoeverre de huidige projectsubsidies voor de (1) Landelijke Commissie voor Geschillen Wet Medezeggenschap Scholen, (2) de Geschillencommissie passend onderwijs en (3) de Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, nog het best passend zijn bij de doelen en taken van de stichting Onderwijsgeschillen.

Lees verder
Ga naar boven