Drie jaar Meer Kansen voor Jongeren 2018 - 2021

Binnen het programma Meer Kansen voor Jongeren werkten achttien projecten van 2018-2021 aan een beter toekomstperspectief voor 2100 (kwetsbare) jongeren. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde dit programma van het Oranje Fonds en volgde de voortgang, de meerwaarde, de resultaten en de effecten van het programma.

Lees verder
Ga naar boven