Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft op verzoek van de ministeries van SZW en OCW en de Inspectie van het Onderwijs aan Sardes gevraagd een wetenschappelijk kader te ontwikkelen met het oog op het verbeteren van de start van kinderen in het basisonderwijs.

Aan de hand van een (inter)nationale literatuurstudie en een serie expertbijeenkomsten zijn antwoorden gegeven op de volgende vragen:

  1. Welke problemen kunnen worden gesignaleerd rondom de start in het basisonderwijs? Bij welke kinderen?
  2. Wat zijn in grote lijnen de oorzaken en verklaringen voor deze problemen?
  3. Wat zijn bevorderlijke condities voor een soepele start in het basisonderwijs? Welke maatregelen zijn hierbij kansrijk? Wat zijn de voor- en nadelen, opbrengsten en aandachtspunten van de verschillende maatregelen?
Lees verder
Ga naar boven