Procesevaluatie van de ontwikkeling en uitvoering in de periode 2016-2019

Met subsidie van FNO Zorg voor Kansen werkten Amsterdam UMC, locatie VUmc, en het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ) in de periode 2016-2019 aan VoorZorg-Verder. Dit is een vervolg op het effectief gebleken programma VoorZorg. Binnen VoorZorg krijgen jonge, kwetsbare vrouwen tijdens hun eerste zwangerschap en tijdens de eerste twee levensjaren van hun kind intensieve, integrale verpleegkundige ondersteuning. Met VoorZorg-Verder wordt deze ondersteuning verlengd totdat hun kind zes jaar is. Het Verwey-Jonker Instituut voerde in de periode 2016-2019 een procesevaluatie uit.

Lees verder
Ga naar boven