In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon in samenwerking met het Kohnstamm Instituut, Elion en Team Sygma een quickscan uitgevoerd naar de kwaliteit van de schoolgebouwen in het funderend onderwijs.

Er is naar vier aspecten gekeken: duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en adaptiviteit van het gebouw. Met name op het gebied van duurzaamheid is nog een wereld te winnen: slechts 2% van de Nederlandse schoolgebouwen is energieneutraal.

Lees verder
Ga naar boven