In de webinar hebben Menno Menist (Panteia) en Machiel Bode (ING) uiteengezet hoe zij de rol van Nederland als distributieland zien veranderen. Deels gebaseerd op het rapport “Nederland van gateway naar logistieke hub”, dat zij dit jaar hebben uitgebracht in opdracht van ING, TLN en TVM, concludeerden zij dat Nederland verandert van pijplijn naar netwerk. Zo zien Menno Menist en Machiel Bode dat de coronacrisis naast bedreigingen ook kansen biedt voor Nederland als distributieland.

Lees verder
Ga naar boven