Het is belangrijk dat jongeren vertrouwen hebben in de instituties in onze samenleving. Uit eerder onderzoek van KIS blijkt dat bepaalde groepen jongeren weinig vertrouwen hebben in de politie. Hoe kan de relatie tussen politie en jongeren worden verbeterd? Wat werkt en wat niet?

In deze verkenning is een interventie van het programma Politie van Iedereen onderzocht, de jeugd-verbindingsdagen.


Kennisplatform Integratie & Samenleving KIS wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie

Lees verder
Ga naar boven