Het onderzoek is uitgevoerd door bij 6 verschillende jongereninterventies in verschillende gemeenten interviews met jongeren zelf te houden en hen in interactieve sessie met elkaar en met hulpverleners te laten reflecteren op de betreffende jongereninterventie. Dat levert, naast conclusies specifiek voor de interventies, ook een aantal algemene conclusies op over het bereiken van jongeren met geldproblemen.

Voor een deel benoemen jongeren zaken die ook voor volwassenen belangrijk vinden, zoals een goede persoonlijke band met de begeleider, een integrale aanpak gericht op verschillende leefgebieden, het belang van eigen regie, ontzorging en afstemming tussen instanties. Daarnaast kwamen een aantal zaken naar voren die specifiek voor jongeren leken te werken. Allereerst vinden jongeren het belangrijk dat hun begeleider snel en makkelijk bereikbaar is, ook buiten kantooruren. De inzet van jongeren in de begeleiding en een speelse manier van informatie overbrengen werd gewaardeerd. Ten slotte besteden jongereninterventies aandacht aan de overgang naar financieel verantwoordelijke als jongeren achttien worden. Volgens de onderzoekers is het juist de combinatie van de verschillende bouwstenen die maakt dat jongeren goed worden bereikt.

Lees verder
Ga naar boven