Tussenrapport over onderzoek naar de VIA-pilot in Enschede

Met het programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’ (VIA) van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid wordt in acht pilots onderzocht wat werkt om de arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland te verbeteren. Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar de VIA-pilot in Enschede, waar bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt deelnemen aan een wijkgericht en intensief begeleidingstraject.


Deze tussenrapportage heeft betrekking op de uitkomsten van het onderzoek tot en met januari 2021.

Lees verder
Ga naar boven