Op 7 november 2019 is in Utrecht tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de VBO de NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek voor de vijfde keer uitgereikt. De prijs is bedoeld voor het beste beleidsonderzoek en/of -advies, waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek duidelijk naar voren komt.

 

Uit de inzendingen nomineerde de jury twee rapporten:

Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: de Amsterdamse aanpak

·        Regioplan: Adriaan Oostveen, Jeanine Klaver en Myrthe Born

 

De toekomst van vakmanschap 

·        Universiteit Maastricht, ROA: R. van der Velden, D. Fouarge, M. Levels & C. Meng

·        UvA Kohnstamm Instituut: M. Buisman, A. van der Meijden & R. Petit

·        UvA AMCIS:  T. Bol, J. Rozer & H. van de Werfhorst

·        ECBO: M. Groeneveld, H. Smulders & A. Wetserhuis

Na zorgvuldig en rijp beraad heeft de jury besloten een uitzondering te maken en beide inzendingen als winnaar van de NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek 2019 aan te wijzen.
De VBO feliciteert de winnaars van harte!
Lees verder
Ga naar boven