Oberon en DSP hebben in opdracht van de ministeries van OCW en VWS landelijk onderzoek gedaan naar een structurele oplossing in de vorm van collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd (ZiO).

Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs (voormalig cluster 3 en 4) hebben vaak op school extra ondersteuning en zorg nodig, bijvoorbeeld verpleging of persoonlijke verzorging bij een lichamelijke handicap of begeleiding bij gedragsproblemen. Maar het is onduidelijk hoe en door wie deze zorg betaald moet worden: door de school zelf, door gemeenten (Jeugdwet of Wet maatschappelijke ondersteuning), zorgkantoor (Wet Langdurige zorg) of zorgverzekeraar?

Lees verder
Ga naar boven