In het nieuwste advies van de Onderwijsraad wordt veelvuldig geciteerd uit eerder onderzoek dat Oberon samen met SEO Economisch Onderzoek verrichte naar aanvullend onderwijs in de po en vo.  

Als een van de onderliggende studies voor het nu uitgebrachte advies heeft Oberon in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Onderwijsraad een verkennend onderzoek gedaan naar de verschijningsvormen van aanvullend onderwijs en publiek-private samenwerking in het mbo. Dit rapport is nu openbaar geworden. 

Lees verder
Ga naar boven