Nederlandse binnenvaartschippers zijn in het algemeen tevreden over de Nederlandse vaarwegen. Dat blijkt uit de pilot belevingsmonitor binnenvaart die I&O Research in opdracht van Platform Water ontmoet Water (WOW)[1] in de zomer van 2018 uitvoerde onder ruim 1.000 binnenvaartschippers. Doel van deze monitor is inzicht te krijgen in de wensen en meningen van de binnenvaartschipper.

Lees verder
Ga naar boven