Extra inzet gemeente Amsterdam 

De gemeente Amsterdam (afdelingen onderwijs en cultuur) financiert een breed aanbod cultuureducatie voor het basisonderwijs en de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs (vmbo).

In de praktijk zullen de kosten van kunst- en cultuureducatie hoger uitvallen voor scholen in het speciaal onderwijs. Naar aanleiding van de motie voorkom uitsluiting en bevorder gelijk aanbod cultuureducatie voor kinderen met een beperking als in regulier onderwijs (TA2018-000943) van de gemeenteraad Amsterdam, zocht DSP uit in welke mate dat inderdaad het geval is. Het onderzoek meerkosten Cultuureducatie Speciaal Onderwijs Amsterdam onderbouwt dat de meerkosten afhankelijk van de voorziening een factor 2 tot 3 bedragen.

Lees verder
Ga naar boven