Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, kennisinstituut van ministerie van Justitie en Veiligheid) voerde onderzoek uit naar ervaringen van Nederlandse burgers met het rechtssysteem: de Geschilbeslechtingsdelta. Voor de dataverzameling werd gebruik gemaakt van het I&O Research Panel en het LISS Panel van CentERdata (Universiteit van Tilburg).

Lees verder
Ga naar boven