Helpende Zorg en Welzijn.

Om het arbeidspotentieel in een grensstreek maximaal te benutten en aan te laten sluiten op de
vraag dient grensoverschrijdend werken vereenvoudigd te worden. Een manier om dat te realiseren
is door werkgevers en werknemers betrouwbare informatie te geven over de inhoud van
diploma’s/kwalificaties. Met een geautoriseerde beschrijving worden overeenkomsten en verschillen
tussen kwalificaties uit buurlanden geduid en wordt betekenis gegeven aan de grensoverschrijdende
inzetbaarheid van beroepsbeoefenaren.

Lees verder
Ga naar boven