Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde het programma Groen Verbindt van het Oranje Fonds tussen 2015 en 2018. Een driejarig programma waarmee het Fonds sociale samenhang, sociale participatie en leefbaarheid in buurten wil versterken. In deze eindrapportage kunnen we stellen dat de doelen die het Oranje Fonds met Groen Verbindt had, zijn bereikt.

Lees verder
Ga naar boven