De gemeente ’s-Hertogenbosch vindt het belangrijk dat kinderen veilig opgroeien, met voldoende ontwikkelkansen, zoveel mogelijk in de thuissituatie. Toch wonen er meer dan driehonderd Bossche jeugdigen in een verblijfinstelling en hebben er bijna 400 jeugdigen een jeugdbeschermingsmaatregel. In opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch voerde het Verwey-Jonker Instituut een driedelig onderzoek uit naar de aantallen, afwegingen en oorzaken rondom plaatsing in verblijf of jeugdbeschermingsmaatregelen. Ook onderzochten we de wijze waarop professionals rapporteren over de toekomstperspectieven van deze jeugdigen. De gemeente wilde zo inzicht krijgen in de mogelijkheden om instroom in jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming te beperken en uitstroom te versnellen, vooral bij jeugdigen van 16 jaar en ouder.

Lees verder
Ga naar boven