In 2021 is het jaarlijks terugkerende onderzoek ‘Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectie- en sanctiekans’ uitgevoerd door I&O Research in opdracht van het ministerie van SZW. Hierbij is het kennisniveau van uitkeringsgerechtigden over de verplichtingen die horen bij hun uitkering onderzocht. Ook is in kaart gebracht hoe uitkeringsgerechtigden de kans op detectie en sanctionering inschatten bij het niet nakomen van hun verplichtingen.

Lees verder
Ga naar boven