Tussentijdse evaluatie nieuwe examenorganisatie Koning Willem I College

Vanaf 1 augustus 2017 zijn de wettelijke eisen ten aanzien van het functioneren van examencommissies in het MBO aangescherpt. Mede naar aanleiding hiervan heeft Koning Willem I College (KW1C) in 2017 besloten de examenorganisatie te wijzigen. Maart 2019 heeft het College van Bestuur het besluit genomen om de geplande tussentijdse evaluatie van de nieuwe examenorganisatie in het najaar van 2019 door een extern bureau te laten uitvoeren. KBA Nijmegen heeft deze tussenevaluatie uitgevoerd in de periode november 2019 tot en met februari 2020.

 

 

Lees verder
Ga naar boven