Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat er een grote behoefte is aan het bijeenbrengen van bestaande kennis, het versterken van de capaciteit (zowel in kennis als in aantallen en zowel in bescherming, vervolging als preventie), de verbinding met de offline aanpak van geweld tegen vrouwen en een verbinding met de aanpak cybercriminaliteit, een verbeterde bescherming van slachtoffers, en het versterken van bewustwording en preventie in de hele samenleving (individuele burgers en professionals).

Lees verder
Ga naar boven