Oberon heeft (na een eerste meting in 2016) opnieuw landelijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang, met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van kindcentra. Daarmee komt de stand van het land in beeld, inclusief trends, ervaren meerwaarde, mogelijke belemmeringen en toekomstplannen.

Lees verder
Ga naar boven