Het aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld is complex. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak vanuit verschillende domeinen, onder andere het zorg, sociaal en veiligheidsdomein. Er is niet alleen effectieve inzet nodig op het stoppen van het geweld, maar ook een lange adem voor het duurzaam oplossen ervan. Daarbij zijn het wegnemen van de onderliggende oorzaken, de risicofactoren die het in stand houden en het herstel van de gevolgen van het geweld – onder andere door trauma aanpak – essentieel. Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar MDA++, een methode waarbij professionals rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling al dan niet onder een dak samenwerken. In een tussenrapport presenteren we een aantal voorlopige resultaten.

Lees verder
Ga naar boven