In opdracht van VOION en het ministerie van OCW heeft SEOR onderzoek gedaan naar ziekteverzuim bij personeel in het voorgezet onderwijs. Omdat te veel ziekteverzuim de bedrijfsvoering van een school verstoort en daarmee een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs, is het van belang om een effectief verzuimbeleid te hebben. Hiervoor is het nodig om te weten welke factoren er mee spelen in het ziekteverzuim van personen. Op basis van DUO-data waarin verzuim op persoonsniveau wordt geregistreerd, is er onderzocht welke factoren van invloed zijn op het verzuim, en of er duidelijke patronen in het ziekteverzuim terug zijn te vinden.

Lees verder
Ga naar boven