In veel plannen in de jeugdzorg spelen lokale teams (wijkteams, buurtteams of sociale teams) die zelf hulp verlenen een belangrijke rol. Enkele onderzoeken lijken erop te wijzen dat het zelf uitvoeren van ondersteuning financieel voordelig kan zijn. Dit in tegenstelling tot teams die enkel indicaties afgeven en andere partijen inschakelen voor de hulpverlening.

Reden voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om KPMG en het Verwey-Jonker Instituut opdracht te geven tot een onderzoek naar de mogelijke (financiƫle) potentie van lokale teams die zelf hulp verlenen aan jeugdigen en ouders.

Lees verder
Ga naar boven