Een verkennend onderzoek naar tarieven van veel ingezette zorg en ondersteuning

Gemeenten hechten er waarde aan dat professionals in het sociaal domein kostenbewust handelen. Wanneer professionals afwegen welke zorg zij gaan inzetten, kijken zij in de eerste plaats naar wat het gezin het meest zou helpen. Maar ook de kosten mogen een rol spelen; middelen zijn immers beperkt. Het blijkt echter ingewikkeld om zicht te krijgen op de kosten van ondersteuning. W

Om de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het ministerie van VWS een verkenning uitgevoerd van ‘prijzen’ van vaak gebruikte producten in het sociaal domein. Welke prijzen zijn bekend? Hoe goed zijn de prijzen en bijbehorende producten/diensten gedefinieerd? En laten die zich makkelijk bundelen in een landelijk overzicht? Kortom: welke potentie zit er in een nieuwe, verbeterde Maatschappelijke Prijslijst?

 

Lees verder
Ga naar boven