Over kindermishandeling, geweld in relaties en systeemgerichte bescherming.

Op 11 mei 2023 sloot Katinka Lünnemann (senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut) haar bijzonder lectorschap Effectieve bescherming van kinderen bij het lectoraat Jeugd aan Hogeschool Utrecht af met het symposium ‘Verschillend perspectief, samen kijken’. In haar lezing gaat zij in op het feit dat inzicht in kindermishandeling en de aanpak ervan zich ogenschijnlijk los heeft ontwikkeld van de aandacht en aanpak voor geweld in intieme relaties (ook wel huiselijk geweld of partnergeweld genoemd). Zij pleit voor aandacht voor de samenhang hiertussen, en voor een integrale en systeemgerichte aanpak met aandacht voor alle gezinsleden, én met oog voor de invloed van genderverschillen.

Lees verder
Ga naar boven